Myšlenky KWF

Zároveň se snahou vrátit se k původním technikám karate-dó jakožto bojovému umění, kde „jeden úder znamená jistou smrt“, se my, kteří kráčíme po Cestě karate-dó, zaměřujeme na získání mysli, technik a těla dle ducha Bušidó. S tímto úmyslem a v harmonii s příznivci světového karate tvoříme skupinu následovatelů Cesty karate.

Charakteristikou Yaharova karate, jenž jej vytříbil jako bojové umění na různých bojištích, je maximální rozsah pohybů kloubů a lidských svalů. Jeho technika využívá všech latentních schopností celého těla k okamžitému uvolnění výbušné energie. Technika z pohledu pozorovatele připomíná tasení japonského meče a vyvolává pocit unikátní krásy z poznaného tajemna. I cvičenci, kteří dlouhá léta praktikovali karate, si bezpochyby uvědomí tuto teorii techniky skrz „učení se očima“.

Metoda tréninku asistenta hlavního instruktora pana Isakiho vede k rozvoji těla tak, aby pohyby byly prudké a velké. Jde o metodu vyvinutou po celkové analýze a studiu využívání přemisťování těžiště, boků a zad. Obsahem intenzivního tréninku je vědomé budování tělesného základu. Všechny pohyby se provádí zcela pomalu a soustředěně do takové míry, že si lze uvědomit i rozdíl jednoho milimetru boků od středu.

Tímto způsobem je poprvé možné získat plnou kontrolu nad vlastním tělem a jeho pohyby.

Kombinací dvou originálních tréninkových metod hlavního instruktora pana Yahary a jeho asistenta pana Isakiho získalo KWF karate pokročilý a unikátní tréninkový systém a metodu výuky karate. Věříme, že se pro karatisty z celého světa staneme místem poučení. KWF (Světová federace cesty karate) získala v květnu roku 2009 statut právnické osoby (nezisková organizace). Jakožto nezisková organizace se intenzivně angažujeme v sociálních aktivitách, jako jsou návštěvy různých zařízení apod. pro lidi bez přístřeší.

akihito-isaka

Konceptem organizace KWF je, že karate je bojové umění. Toto je také výchozím bodem mého karate.

Snažím se ve světě karate, který stále více inklinuje ke sportu, se zcela soustředit na „jeden úder znamenající smrt“, tj. na obranu a okamžitý protiútok – ippon techniku.

Charakteristikou KWF karate nejsou povrchní techniky, ale využití úplných pohybů celého těla k velkým, prudkým a výbušným pohybům. Proto musíme dbát na neoddělitelnost tři pilířů našeho tréninku – kihon, kata a kumite.

V katách vybrušujeme základní techniku a tyto základní nacvičené techniky a pravidla pak tak, jak jsou, musí být využitelné v kumite.

Oficiální stránky organizace „Karate no michi“ KWF

KWF

yahara

Shihan Yahara Mikio

Narozen 4. 4. 1947 v prefektuře Ehimeken. Po absolvování univerzity Kokushikan se stává instruktorem v Japonské asociaci karate. V roce 1987 odchází z Japonské asociace karate a vydává se vlastní cestou.

Objíždí svět, kde se účastní mnoha turnajů, na kterých se vždy umisťuje na předních příčkách. Začíná se vytvářet jeho legenda.Karatisté z celého světa jsou fascinováni jeho unikátním stylem – pohyby těla připomínající leoparda, ladnými techniky ve výskoku nebo změnami technik.

Setkává se s Yamamotem Yohjim, který obdivuje Yaharův koncept karate usilující o „jeden úder znamenající smrt“. V dubnu roku 2000 pak zakládá Světovou federaci KWF cesty karate k dalšímu rozvoji svého konceptu.

Proč v lidech vyvolává úžas něco, co jim může v okamžiku vzít život a dokonce to považují za krásné?

Pokud vnímáme karate jako bojové umění, kde „jeden úder znamená smrt“, pak každá naše technika nohou či rukou při cvičení musí být zcela naplněna smrtonosným duchem. Každý okamžik našeho bytí berme vážně, neboť odděluje život a smrt. Bezpochyby k tomu budeme mít odvahu skrz nádherné techniky karate a silného ducha.

Je třeba cvičit do takové míry své techniky a svého ducha, až se objeví krása i v našem každodenním bytí. Cvičit až tak, že se i náš charakter zformuje do bohatého srdce, kde se pěstuje láska k bližnímu svému, a kde prožíváme duchovní život.

Cestou karate je umění žít, které vytváří společně s myslí a technikou naši nádhernou přirozenost.

Kráčejme společně po Cestě KARATEDO