Karate Přerov – Shindokai dojo

Dojo Shindokai  – Karate Přerov vzniklo v roce 1999 sloučením dvou tehdejších přerovských dojo a to Sakura dojo vedeného Zdeňkem Janoškem a Tora dojo pod vedením Tomáše Konečného.

Ve stejném roce se Shindokai dojo stává i členem CzKA – Czechian Karate Association (www.czka.cz). V CzKA se Shindokai dojo účastnilo řady seminářů a soutěží, z nichž některé i pořádalo. O výsledcích našich karateka na těchto soutěžích se můžete dočíst v odkazu „Soutěže„.

V asociaci CzKA zústává Shindokai dojo do roku 2015, kdy z asociace vystupuje a stává se členem Karatenomichi World Federation (www.kwf.cz)

Informace k oddílu, jeho činnosti, fotografie a další podrobnosti najdete na stránkách oddílu, tedy na www.shindokai.cz. Pro pohyb v naší kronice použijte menu v záhlaví (nebo po levé straně) stránky. Pokud chcete, můžete nechat vzkaz na stránce Vzkazy

Znak Shindokai-logo